Bohu vďaka!

streda, 24. august 2016

Slávenie tohtoročného odpustu sme začali už v priebehu týždňa, keď mnohí naši veriaci využili možnosť zmieriť sa s Bohom, lebo dobre sláviť odpust znamená prijať a prežiť odpustenie Božie a odpustiť si aj navzájom.

Vedomí si Kristovho odkazu: „... kdekoľvek sú zhromaždení v mojom mene...“ sme vytvorili pomerne početné spoločenstvo, aby sme vzdali česť a úctu Nebeskej kráľovnej. Vytvoril sa tak krásny priestor, kde spoločenstvo veriacich môže vytvoriť jednotu s kňazom pri slúžení najsvätejšej obety. 

Po požehnaní sme sa poďakovali nášmu hosťovi za slávnostné odslúženie svätej omše i povzbudivé slová homílie a obdarovali ho kyticou kvetov . Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať nášmu hlavnému celebrantovi odpustovej slávnosti jasovskému Opátovi Ambrózovi Martinovi Štrbákovi, vďaka ktorému sa nám potvrdili slová Pána Ježiša: „Nie Vy, ale ja som si vyvolil Vás, aby ste išli a prinášali veľa ovocia a aby vaše ovocie ostalo.“

Toto ovocie ostáva tu, v tomto našom farskom spoločenstve, v srdciach veriacich, pre ktorých otec Opát hoci nakrátko, ale o to silnejšie bol láskavým a milujúcim otcom počas slávenia odpustovej slávnosti. Na záver duchovný otec poukázal na jedinečnosť týchto chvíľ a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na odpustovej slávnosti. Nech Boh požehná každé dobré dielo našich rúk a duší. Bohu patrí veľká vďaka za tieto nielen krásne ale aj požehnané chvíle.

(S.K)