Darujte nám svoje 2% z dane

nedeľa, 26. február 2017

Občianske združenie Barborka so sídlom v Smolníckej Hute

Dávame do pozornosti všetkým veriacim a dobrodincom, ľuďom dobrej vôle, že svoje 2 % z daní môžu venovať nášmu Občianskemu združeniu Barborka a uplatniť si tak úľavu na dani. Združenie má právnu subjektivitu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Barborka, je dobrovoľným a slobodným združením osôb v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., z 27.03.1990, pracujúcim najmä na miestnej, komunitnej úrovni, ktoré vzniká s vedomím a podporou obecného zastupiteľstva obce Smolnícka Huta. Združenie je právnickou osobou registrovanou ministerstvom vnútra SR. Pri naplňovaní cieľov združenie spolupracuje s kresťanskými cirkvami, kresťanskými organizáciami a kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami.

Máme rozbehnutých viacero projektov. Ak ešte nie ste rozhodnutí pre venovanie 2% z daní alebo neviete komu ich dáte, sme tu a máte možnosť ich venovať nám. Predovšetkým realizujeme projekty na pomoc pre chorých, ktorý sa liečia z rakoviny a pre ľudí, ktorí sa ocitli v životnej núdzi.

Aj malá čiastka pomôže. Tlačivá nájdete na stránke http://rkcsmolnickahuta.sk/clanok/obcianske-zdruzenie-barborka. Ďakujeme.