Farská púť v Mimoriadnom svätom Roku milosrdenstva

streda, 20. apríl 2016

Svätý Otec František bulou Misericordiae vultus vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016. Mottom tohto roka je: milosrdný ako Otec. V rámci mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva každý biskup určil vo svojej diecéze chrámy, v ktorých počas svätého roka budú otvorené brány milosrdenstva, aby veriaci, ktorí tam budú prichádzať, boli dotknutí Božou milosťou a našli cestu k obráteniu, ako aj získali úplné odpustky.

Jedným z chrámov, ktorý rožňavský biskup označil na získanie úplných odpustkov je Premonštrátsky kostol sv. Jána Krstiteľa v Jasove, kam plánujeme vykonať púť 8. mája 2016.

Predbežný program púte:
– 7:30 hod. – odchod zo Smolníckej Huty
– 9:00 hod. – sv. omša v Kláštornom kostole
– modlitba pri sv. bráne
– prehliadka kláštora a kláštornej knižnice
– obed a návrat domov

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa v sakristii kostola (Smolník, Úhorná) do 30.4.2016, alebo emailom na smolnik@rv.ecclesia.sk alebo jozefspisak@gmail.com. Cena ešte bude oznámená. Púť je spoločne organizovaná farnosťami Smolník a Smolnícka huta.