Odpust v Smolníku

štvrtok, 3. december 2015

V každej farnosti je odpustová slávnosť veľkým dňom. Dňom doslova špeciálnym, kedy oslavujeme patróna, či patrónku kostola. Odpust je aj slávnosťou, kde si veriaci uvedomujú, že Boh je k nám stále milosrdný a odpúšťa nám naše hriechy a kedy aj my máme byť k sebe lepší a zmieriť sa s Pánom i medzi sebou navzájom.

Veriaci z našej obce si tento výnimočný odpustový deň prežili 29. novembra 2015, kedy sa zišli vo farskom kostole, ktorý je zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. Slávnostná sv. omša sa začala o 10:30 hod. a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníka, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Pri príležitosti odpustovej slávnosti otec biskup požehnal zreštaurovaný obraz sv. Kataríny Alexandrijskej.

V homílii nás otec biskup vyzýval, aby sme si aj my svoje vnútro očistili a obnovili ako tento obraz a pripravili sa na vianočný čas, teda na príchod Ježiša Krista na túto zem. Vyzýval nás k milosrdenstvu keďže 8. 12.2015 sv. Otec František vyhlásil rok Milosrdenstva.

Sv. omšu svojím spevom doprevádzala pani Anna Servická spolu so synmi.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave odpustovej slávnosti, či už po tej duchovnej alebo finančnej stránke. Pán Boh zaplať!