Odpustová slávnosť - opa

sobota, 9. júl 2016

FÚ Smolnícka Huta v spolupráci s OÚ Smolnícka Huta, srdečne pozýva na odpustovú slávnosť - opa, Nanebovzatia Panny Márie. Odpustová slávnosť sa bude konať 14. augusta 2016 slávnostnou svätou omšou v kostole zasvätenom Nanebovzatej Panne Márrii so začiatkom o 10.00 hod. Hlavným celebrantom bude Jasovský Opát Ambróz Martin Štrbák. Deň predtým 13. augusta 2016, bude stretnutie "Huťanov" žijúcich vo farnosti alebo v rôznych obciach Slovenska a zahraničia. Srdečne vás pozývame.

Odpustová slávnosť v Smolníckej Hute a Prvé, letné stretnutie rodákov, krajanov a sympatizantov Smolníckej Huty, pod názvom ,,Deň Huty"

Farský úrad v spolupráci s Obecným úradom Smolnícka Huta, srdečne pozývajú na odpustovú slávnosť - (mantácky-opa) Nanebovzatia Panny Márie. Slávnosť sa bude konať 14. augusta 2016 o 10.00 hod, vo farskom kostole, ktorý je zasvätený práve Panne Márii Nanebovzatej.

Hlavným celebrantom bude jasovský Opát Ambróz Martin Štrbák. Slávnostnú omšu bude hudobne a spevom doprevádzať hudobná skupina z Margecian - Kwapka a domáci zbor Karpatských Nemcov. Slávnosť spestrí svojou prítomnosťou a spevom aj operný spevák Jaroslav Dvorský.

Zároveň ide aj o Prvé, letné stretnutie rodákov, krajanov a sympatizantov Smolníckej Huty, pod názvom "Deň Huty", ktoré začne už deň pred slávnosťou, a to 13.8.2016 so svojím celodenným bohatým programom.

Pripomíname, že vo farskom kostole, v hlavnom oltári je uložená k verejnej úcte aj vzácna relikvia Pátra Pia, ktorú si veriaci môžu uctiť. Srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie.

(CSILic. Jozef Spišák, farár)