Požehnanie zreštaurovanej kostolnej veže

streda, 1. november 2017

Dňa 5.11.2017 o 10.00 hod. sa v našom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute uskutoční požehnanie zreštaurovanej a opravenej kostolnej veže ako aj kostolných hodín na veži. Hlavným celebrantom bude Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.
Srdečne pozývame!

Správa TKKBS:

V nedeľu 5. novembra 2017 o 10:00 h sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute uskutoční požehnanie zreštaurovanej a opravenej kostolnej veže a kostolných hodín na veži. Hlavným celebrantom bude rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

“Kostol, ako ho poznáme pochádza z roku 1752, ale kostol je oveľa starší. V hlavnom oltári na viditeľnom mieste z prednej časti oltára je uložená aj druhotná relikvia pátra Pia, ku ktorému prichádzajú  pútnici, aby si vyprosovali hojné milosti a požehnania. K rekonštrukcii kostola sa pristúpilo po troch etapách v trojročnom cykle od roku 2014 do roku 2017,” hovorí Jozef Spišák. “Najskôr sa urobili fasády kostola z vonku s následným omaľovaním a ako posledná etapa nasledovalo natretie 35 metrovej veže a kríža, ktorý je na veži a vyspravenie fasád a úprava bočných stien veže. Prácu vo výškach realizovala firma Stav Rekon pod vedením Antona Bereša a dobrovoľníkov. Vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu ako aj Matke Božej a zároveň chceme poďakovať aj VÚC-Košice, ktorá nám poskytla dotáciu na opravu kostolných hodín pochádzajúce z roku 1752  a Ministerstvu financií za poskytnutie dotácie na opravu veže ako aj mnohým bohuznámym dobrodincom a darcom,” dodal Spišák.