Pútnický zájazd pri príležitosti 50.výročia od smrti Pátra Pia

pondelok, 12. február 2018

Pozývame Vás na pútnický zájazd pri príležitosti 50.výročia od smrti Pátra Pia

Loreto - S.G.Rotondo Pietrelcina - Monte Cassino - Assisi

Doprava: autobusom /bez nočných prejazdov v autobuse/

Termín: 20.9. – 25.9.2018

Cena: 395 EUR

V cene je zarátané:

  • doprava zahraničným klimatizovaným autobusom
  • 5x hotelové ubytovanie v 2 až 3 lôžkových izbách s raňajkami
  • 3x večera
  • sprievodca zájazdu

V cene nie je zarátané:

  • komplexné cestovné poistenie Union 2,- Euro / osoba /1 deň

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň:

odchod v ranných hodinách z Bratislavy, Rače non stop jazdou s krátkymi občerstvovacími zastávkami do Rimini, ubytovanie a nocľah.

2.deň:

raňajky, odchod do San Giovanni Rotondo, s krátkou prehliadkou Loreta, baziliky /kde sa nachádza dom sv.Rodiny z Nazareta/, Lanciana /miesta euchristického zázraku/. Príchod do okolia San Giovanni Rotonda, ubytovanie, večera a nocľah.

3.deň:

raňajky, prehliadka San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. Svätý páter Pio mal 50 rokov, keď 20.septembra 1918 pri modlitbe prijal na svojom tele ustavične krvácajúce rany – stigmy – znaky Kristovho umučenia. Prehliadka dvoch bazilík (Santa Maria delle Grazie a Pátra Pia), návšteva hrobu a múzea Pátra Pia. Večera a nocľah.

4.deň / 23.9.2018 /:

raňajky, účasť na hlavnom programe 50.výročia úmrtia svätého pátra Pia. Večera a nocľah.

5.deň:

raňajky, odchod do rodiska sv.pátra Pia, mestečka Pietrelcina. Prehliadka rodného domu kostola sv.Anny, kde bol pokrstený, pristúpil k prvému sv.prijímaniu a bol birmovaný. Odchod na Monte Cassino. Opátstvo Monte Cassino je hlavný kláštor všetkých benediktínov. Leží na 516 m vysokom vrchu Monte Cassino západne od mesta Cassino. Kláštor je považovaný za jedno z hlavných duchovných centier stredoveku. Pokračovanie v ceste do Assisi. Ubytovanie a nocľah.

6.deň:

 

raňajky, prehliadka baziliky sv. Františka /r.1228/, katedrály sv. Rufina /r.1000/, kde bol sv. František krstený /r.1181/, baziliky sv. Kláry z r.1257 s jej hrobom a krížom, z ktorého Pán Ježiš prehovoril ku sv. Františkovi : "Choď a oprav môj dom". Prehliadka pokračuje návštevou kostola sv. Petra a bazilikou Santa Maria degli Angeli /od r.1211 miesto modlitby/, kde sv. František zomrel v noci z 3. na 4. októbra 1226. Popoludní odchod na Slovensko s príchodom do Rače v neskorých večerných večerných až nočných hodinách.