Ukončenie Fatimských sobôt

pondelok, 7. október 2013

Ukončenie Fatimských sobôt sa uskutočnilo 5.októbra 2013 na pútnickom mieste v Úhornej. Program začal o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie pred kaplnkou začalo Večeradlom, ktoré viedol vdp. Peter Tirpák. O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bola slávnostná svätá omšu. Hlavným celebrantom bol vdp. marian Slovák a hlavným kazateľom bol vdp. dekan Marián Lukáč z Gelnice. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnilii tejto slávnosti. Na Večeradle ako aj sv. omši sa zúčastnilo niekoľko stovák veriacich. (J.S)