Aktuality

Dňa počatého dieťaťa

nedeľa, 28. február 2016
Vážení priatelia kultúry života,
obraciame sa na Vás s ponukou zapojenia sa do oslavy Dňa počatého dieťaťa (DPD) vo Vašej farnosti, spoločenstve, škole, partii... DPD je sviatkom každého z nás, môžeme si cezeň uvedomiť hodnotu vlastného života, života iných ľudí aj tých ešte nenarodených. Poďme ho teda osláviť tam, kde pôsobíme :)

Odpust v Smolníku

štvrtok, 3. december 2015

V každej farnosti je odpustová slávnosť veľkým dňom. Dňom doslova špeciálnym, kedy oslavujeme patróna, či patrónku kostola. Odpust je aj slávnosťou, kde si veriaci uvedomujú, že Boh je k nám stále milosrdný a odpúšťa nám naše hriechy a kedy aj my máme byť k sebe lepší a zmieriť sa s Pánom i medzi sebou navzájom.

Ukončenie fatimských sobôt v Úhornej

utorok, 8. september 2015

Ukončenie Fatimských sobôt sa uskutoční 3. októbra 2015 na pútnickom mieste v Úhornej pri kaplnke Snežnej Panny Márie. Program začne o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie - Večeradlom, ktoré povedie vdp. Marián Slovák. O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bude slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Generálny vikár rožňavskej diecézy ThDr.

Pozvánka na celodiecéznu púť do Úhornej!

pondelok, 20. júl 2015

Srdečne pozývame na celodiecéznu púť do Úhornej ku kaplnke Snežnej Panny Márie, ktorá sa uskutoční 8-9.augusta 2015. Prosíme kňazov, aby podľa svojich možností oznámili to svojim veriacim a tiež prosíme o účasť kňazov rožňavskej diecézy. Zároveň prosíme kňazov o pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia počas púte.

Stránky