Aktuality

Púť k Snežnej Panny Márie do Uhornej 2015

sobota, 2. máj 2015

Už po tretíkrát sa stretli mladí z Rožňavskej diecézy na prvú sobotu v mesiaci máj na diecéznom pútnickom mieste v Úhornej pri Kaplnke Panny Márie Snežnej. Zároveň v túto prvú májovú sobotu sa koná aj otvorenie fatimských sobôt pre toto pútnické miesto až do vyvrcholenia celodiecéznej púte. Hlavným celebrantom bol dp.

Opustová slávnosť na štóskom vrchu

pondelok, 7. júl 2014

V nedeľu 6. júla 2014 sa pri kaplnke Navštívenia Panny Márie na štóskom vrchu neďaleko Smolníckej Huty konala odpustová slávnosť. Už niekoľko desaťročí sa na tomto pútnickom mieste raz v roku slávi svätá omša pre pútnikov. Tentoraz Eucharistiu celebrovali v slovenskom aj nemeckom jazyku, pretože časť pútnikov mala nemecký pôvod.

Stránky