Aktuality

Púť mladých 2014

pondelok, 12. máj 2014

Mariánska úcta má na Slovensku dlhú tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kostolov, kaplniek a oltárov zasvätených Panne Márii. Dňa 10. mája sa konala púť mladých z diecézy Rožňava , ktorá začala svätou omšou o 10.00 hod. na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je dominantou Rožňavskej diecézy. Vdp.

Život Pátra Pia

utorok, 18. marec 2014

Mnohí ľudia pokladajú svätého Pátra Pia za najvýznamnejšiu osobnosť minulého storočia a často o ňom hovoria ako o „druhom svätom Františkovi.“ Svätý Otec Ján Pavol II. ho 16. júna 2002 slávnostne zapísal do zoznamu svätých. Hoci prežil svoj jednoduchý svätý život v drsných horách južného Talianska, stal sa známym na celom svete.

Pozývame

piatok, 24. január 2014

Srdečne pozývame na chválospev "Panne Márii", ktoré sa uskutoční 6.februára 2014 o 10.30hod. v kostole Sv.Kataríny Alexandrijskej v Smolníku. Umelci v počte 70. mladých talentovaných spevákov zborovo vystúpi so svojim pripraveným programom, aby okrem chvály Pánovi prezentovali aj svoju Opernú umeleckú školu v Bratislave. Srdečne pozývame.

Stránky