Aktuality

Koleda

nedeľa, 6. január 2008

Aj napriek hustému sneženiu sa 1. a 6. januára konala v našej obci koleda. Koledníci spolu s pánom farárom chodili z domu do domu, hlavne tam, kde bola v okne zažatá svieca a svätili príbytky. Na dvere písali iniciálky G+M+B. Z latinského Christus Mansionem Benedicat možno tieto skratky preložiť ako Kristus, požehnaj tento dom.

Výlet do Košíc

nedeľa, 6. január 2008

Dňa 5.1.2008 deti spolu s pánom farárom navštívili naše druhé najväčšie a zároveň krajské mesto Košice. Autá štartovali presne o 15.00 hod. Boli sme v Katedrále svätej Alžbety a v v seminárnom kostole sv. Karola Boromejského. Obzerali sme si aj výzdobu mesta. Najväčším zážitkom pre deti bola návšteva košického hypermarketu.

Kostol sa mení

nedeľa, 6. január 2008

Dvere tvoria vchod do každého domu, do každej izby. Aj do nášho kostola vstupujeme cez nové dvere, lebo nás vpúšťajú do priestoru, ktorý má patriť samotnému Bohu. Bez okien by sme sa cítili v každej budove a aj v Božom chráme veľmi nepríjemne, a tak každý, kto navštívi sakristiu, môže vidieť vymenené okná.

Stránky