Aktuality

Ukončenie Fatimských sobôt

pondelok, 7. október 2013

Ukončenie Fatimských sobôt sa uskutočnilo 5.októbra 2013 na pútnickom mieste v Úhornej. Program začal o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie pred kaplnkou začalo Večeradlom, ktoré viedol vdp. Peter Tirpák. O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bola slávnostná svätá omšu. Hlavným celebrantom bol vdp. marian Slovák a hlavným kazateľom bol vdp.

Reštaurovanie hlavného oltára

utorok, 17. september 2013

Dňa 9.9.2013 Reštaurátorský ateliér Levoča zložil a odniesol na reštaurovanie do svojich dielní oltárny obraz sv. Kataríny Alexandrijskej spolu so sochami a hlavice stĺpov. Čiastka 20 000,- € poskytnutá z MK SR postačuje len na reštaurovanie obrazu. Veríme, že sa nám podarí zozbierať fin. prostriedky čo najskôr aj na dokončenie hlavného oltára.

Stránky