Farár

CSILic. Jozef Spišák

Jozef Spišák sa narodil 8. marca 1976 v Prešove. Má jednu sestru a dvoch bratov. Pochádza z Kokošoviec, kde navštevoval aj Základnú školu. Po jej ukončení bol prijatý na SPŠ – strojnícku do Prešova. Po maturite jeden rok pracoval v súkromnej firme a v roku 1995 nastúpil do kňazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach. Po pastoračnom ročníku nastúpil do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí.

Po šesťročnom teologickom štúdiu bol vysvätený za kňaza 14. júna 2003. Jeho prvým kaplánskym miestom sa stala Rožňava. Pôsobil tam 9 mesiacov. Diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok ho v júni 2004 vyslal na štúdia do Ríma, kde študoval odbor Sociálna komunikácia a masmédiá na Pápežskej Univerzite Santa Croce. Toto štúdium trvalo tri roky.

Po návrate na Slovensko bol ustanovený za farského administrátora do Smolníckej Huty. Medzi jeho pastoračné záujmy patrí mládež, deti, ale s láskou sa venuje všetkým ľuďom, ku ktorým bol poslaný. Jeho koníčkami sú cestovanie, turistika, lyžovanie, dobré knihy, hudba, organizovanie rôznych dobročinných aktivít.