Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Smolnícka Huta

Poriadok bohoslužieb v cezročnom období. 
Farár: CSILic. Jozef Spišák: 0905 289 786, 053 4887642, email: jozefspisak@gmail.com

4. – 10. septembra 2017

Dátum:

Liturgický prehľad:

Miesto - Čas:

Poznámka – úmysel sv. omše

Pondelok

4.9.

Féria

   x

 

Utorok

5.9.

Féria

  7.30-sv.omša

 

Streda

6.9.

Féria

 

 7.30-sv.omša

 

Štvrtok

7.9.

 

Sv.Marka, Melichara a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

 

7.30-sv.omša

 

Piatok

8.9.

 

 

Narodenie Panny Márie

17.30-sv.omša

 

Sobota

9.9.

 

Panny Márie v sobotu

 

7.45- sv.omša

 

 

-sviatosť manželstva Košice: 14.30 hod

-15.30-sviatosť manželstva.

Nedeľa

10.9

 

22.nedeľa

 

 

   9.15- sv. omša

 

-za veriacich

 

11. – 17. septembra 2017

Dátum:

Liturgický prehľad:

Miesto - Čas:

Poznámka – úmysel sv. omše

Pondelok

11.9.

Féria

x

 

Utorok

12.9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka

16.00-sv.omša

 

Streda

13.9.

Sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

x

 

Štvrtok

14.9.

Povýšenie sv. Kríža, sviatok

16.00-sv.omša

 

Piatok

15.9.

Sedmbolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

10.0-sv.omša

Štátny sviatok

Sobota

16.9.

Panny Márie v sobotu

X

 

Nedeľa

17.9

24.nedeľa

9.15- sv. omša

-za veriacich

  • Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola veriacich z ulice Ernestova ulica .
  • Od 11.9-18.9 som služobne odcestovaný do Izreala. V prípade pohrebu a zaopatrovania zastupuje vdp. Martin zo Smolníka.
  • Z dôvodu rekonštrukcie a opáv kostola budú sv. omše ráno, aby sa mohlo robiť na oprave kostola.
  • Z pohrebu p. Márie Krakovskej darovali kvety na kostol. Úprimne Pán Boh zaplať!
  • Novomanželia Bronislava a Gabriela Beganyho darovali na kostol 50eur! Úprimne Pán Boh zaplať!