Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Smolnícka Huta

Poriadok bohoslužieb v cezročnom období. 
Farár: CSILic. Jozef Spišák: 0905 289 786, 053 4887642, email: jozefspisak@gmail.com

Od 13.-19.11.2017

Dátum:

Liturgický prehľad:

Sm.Huta

Smolník

Úhorná

13.11.

Féria

 

x

 

 

 

14.11.

Féria

17.00- sv.omša

 

 

 

15.11

Féria

7.30-sv.omša

 

 

 

16.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

 

17.00 – sv.omša

 

 

 

 

17.11.

 

 

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka, štátny sviatok

7.30 - sv.omša

 

 

Sobota

18.11.

 

Sv. Martina, spomienka

7.45-sv.omša

- krst o 10.00 hod.

 

x

Nedeľa

19.11.

33. nedeľa v období cez rok,

9.15–sv.omša

Mesačná zbierka na kostol