Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Smolnícka Huta

Poriadok bohoslužieb v cezročnom období. 
Farár: CSILic. Jozef Spišák: 0905 289 786, 053 4887642, email: jozefspisak@gmail.com

Od 18. – 24. júna 2018

Dátum:

Liturgický prehľad:

Smolnícka Huta:

Smolník:

Úhorná:

Pondelok

18.6

Féria

X

X

X

Utorok

19.6

Féria

7.30 –sv.omša

 

X

Streda

20.6.

Féria

X

X

X

Štvrtok

21.6.

Sv. *Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

17.30 –sv.omša

X

X

Piatok

22.6

Féria

17.30 –sv.omša

X

X

Sobota

23.6.

Panny Márie v sobotu

7.45 -sv.omša

-10.00 -krst

modlitba za diecézu

X

Nedeľa

24.6.

Sv. Jána Krstiteľa

09.15-sv. omša

Za veriacich

-zbierka na dobročinné diela Sv.Otca

10.30-sv.omša

08.00- sv.omša