Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Smolnícka Huta

Poriadok bohoslužieb v cezročnom období. 
Farár: CSILic. Jozef Spišák: 0905 289 786, 053 4887642, email: jozefspisak@gmail.com

Od: 19. 2. – 25. 2. 2018

dátum:

Slávenie

Miesto

Úmysel

Čas

19.02.2018

pondelok
po 1. pôstnej nedeli

Sm. Huta

---

---

pondelok

Úhorná

---

---

 

Sm. Huta

---

---

20.2.2018

utorok
po 1. pôstnej nedeli

Sm.Huta

na úmysel ordinára

17:00

utorok

Úhorná

---

---

 

Smolník

---

-

21.2.2018

streda
po 1. pôstnej nedeli,       kántrový deň

Sm.Huta

na úmysel ordinára

júl.30

streda

Úhorná

 

---

 

Smolník

---

---

22.02.2018

Katedra Sv.Petra, apoštola, sviatok

Sm.Huta

na úmysel darcu

17:00

štvrtok

Úhorná

---

---

 

Smolník

---

 

23.02.2018

piatok
po 1. pôstnej nedeli

Sm.Huta

na úmysel darcu

17:00

piatok

Úhorná

   
 

Smolník

---

 

24.02.2018

sobota
po 1. pôstnej nedeli

Sm.Huta

za veriacich

7.45

sobota

Úhorná

---

---

 

Smolník

---

 

25.02.2016

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Sm.Huta

Za Zdr.Bp pre Agátu

9.15

nedeľa

Úhorná

---

8:00

 

Smolník

---

10.30

 

Ďalšie oznamy:

  • V tomto týždni máme Jarné kántrové dni (streda, piatok, sobota). Záväzný je iba jeden deň, kedy máme konať skutky pokánia. Obsahom jarných kántrových dní je "príprava na pokánie a na sviatosť zierenia a činorodá láska k blížnemu".
  • V pôstnom období sa budeme modlievať Krížové cesty, a to každý piatok pol hodiny pred sv. omšou a tiež každú nedeľu po sv.omši. Pozývame všetkých k účasti na krížových cestách, ktoré nám majú tiež prispieť k príprave na najväčšie kresťanské sviatky Veľkej noci.
  • Dnes je vyhlásená zbierka na charitu.
  • Farský časopis Hlas Huty, odporúčaná cena:0,25 centov.                                                                                                                           
  • Upratovanie kostola v tomto týždni: ČERVENÁ VODA

 

 

Od: 12. 2. – 18. 2. 2018


Dátum:

Liturgický prehľad:

Smolnícka Huta:

Pondelok

12.2.

Féria

x

Utorok

13.2

Féria

17.00-sv.omša

Streda

14.2.

Popolcová streda, prísny pôst

17.00-sv.omša

Štvrtok

15.2.

Féria

17.00-sv. omša

Piatok

16.2.

Féria

- modlitba za diecézu

16.30- krížová cesta – za diecézu a úmysel

17.00-sv.omša

Sobota

17.2

Féria

7.45- sv. omša

- za veriacich

Nedeľa

18.2.

1.pôstna nedeľa

 

- zbierka na charitu

09.15-sv. omša

+ Milan

-zbierka na charitu

  • V stredu je prísny pôst a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Je deň pokánia v celej Cirkvi. Bude sa konať požehnanie popola a značenie popolom!
  • Popolcovou stredou začíname pôstné obdobie. V pôstnom období sa zakazujú zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia.
  • V pôstnom období sa pripravujme na Veľkú noc a to aj nejakým predsavzatím. (čítanie Sv. Písma, ruženec, krížové cesty a pod.)
  • Deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie, nech sa nahlásia na FÚ alebo v sákrestii, aby sme mohli začať s prípravou.
  • V piatky bude krížová cesta 30. Min. Pred sv. omšou a v nedeľu hneď po sv. omši. Srdečne pozývame.