Tradičná diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej 2015