Kontakt

Naša poloha


Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Smolnícka Huta 84
055 65 Smolnícka Huta

Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Smolnícka Huta
IBan: SK2865000000000020291183
Bic POBNSKBA

IČO: 31973035
Telefón: +421 53 488 7642
E-mail: info@rkcsmolnickahuta.sk