Kostol

Základné informácie o kostole farnosti

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Interiér kostola

Farnosť Smolnícka Huta patrí do diecézy Rožňava. Kostol bol vybudovaný v roku 1751, odkedy sa viedli aj matriky, ktoré sa údajne stratili pri prechode frontu za druhej svetovej vojny. Od roku 1949 farnosť Smolnícka huta prechádza pod farský úrad Smolník a neskôr pod farský úrad Mníšek nad Hnilcom. Počas desaťročí sa táto samospráva niekoľkokrát menila. Dôvod prečo farnosť nebola obsadená počas necelých 50. rokov sa nám doposiaľ nepodarilo zistiť.

Matriky

n. 1785 - 1855
s. 1785 - 1855
z. 1785 - 1855

Fara bola založená podľa nám dostupných zdrojov v roku 1785.

Presbytérium

Svätyňa

Hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie

Hlavný oltár Nanebovzatia Panny MárieHlavný oltár - detail

Neskorobarokový oltár z 2. polovice 18. storočia. V strede stĺpovej architektúry vyniká socha Nanebovzatej Panny Márie a adorujúcimi anjelmi, inšpirovaná gotickou predlohou. Po stranách plastiky Sv. Jozef a Sv. Ján Krstiteľ. V strede nadstavca sa nachádza plastická Najsvätejšia Trojica a po stranách adorujúci anjeli. Oltár je doplnený volútovou a akantovou ornamentikou s ružicami.

Bočný oltár Sv. Anny - 1 a bočný oltár Sv. Antona - 2

Bočný oltár Sv. AnnyBočný oltár Sv. Antona

Oltáre z rokokového slohu z 2. polovice 18. stor. Obr.č. 1, oltár Sv. Anny. V strede oltára obraz Sv. Anny. Po stranách plastiky Sv. Anna a Joachim. Obr. č. 2, oltár Sv. Antona. V strede oltára obraz Sv. Antona. Po stranách plastiky Sv. Florián a Sv. Ladislav.

Kazateľnica

Kazateľnica

Rokokový sloh z 2. polovice 18. stor. Na rečništi členenom vertikálnymi volútami plastiky štyroch cirkevných otcov. Na spojujúcej časti reliéf Dobrý Pastier. Pyramidálne ukončený baldachýn nesie plastiky dvoch baníkov. V strede plastiky Sv. Ján Nepomúcky. Kazateľnica je doplnená rokajovou ornamentikou.

Závesný obraz Nanebovzatia Panny Márie

Obraz

Závesný obraz Nanebovzatia Panny Márie zo začiatku 19. storočia, (olej) na plátne. V pôvodnom ráme. Nachádza sa v lodi kostola.