január 2014

Pozývame

piatok, 24. január 2014

Srdečne pozývame na chválospev "Panne Márii", ktoré sa uskutoční 6.februára 2014 o 10.30hod. v kostole Sv.Kataríny Alexandrijskej v Smolníku. Umelci v počte 70. mladých talentovaných spevákov zborovo vystúpi so svojim pripraveným programom, aby okrem chvály Pánovi prezentovali aj svoju Opernú umeleckú školu v Bratislave. Srdečne pozývame.