máj 2014

Púť mladých 2014

pondelok, 12. máj 2014

Mariánska úcta má na Slovensku dlhú tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kostolov, kaplniek a oltárov zasvätených Panne Márii. Dňa 10. mája sa konala púť mladých z diecézy Rožňava , ktorá začala svätou omšou o 10.00 hod. na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je dominantou Rožňavskej diecézy. Vdp.