júl 2014

Opustová slávnosť na štóskom vrchu

pondelok, 7. júl 2014

V nedeľu 6. júla 2014 sa pri kaplnke Navštívenia Panny Márie na štóskom vrchu neďaleko Smolníckej Huty konala odpustová slávnosť. Už niekoľko desaťročí sa na tomto pútnickom mieste raz v roku slávi svätá omša pre pútnikov. Tentoraz Eucharistiu celebrovali v slovenskom aj nemeckom jazyku, pretože časť pútnikov mala nemecký pôvod.