máj 2015

Púť k Snežnej Panny Márie do Uhornej 2015

sobota, 2. máj 2015

Už po tretíkrát sa stretli mladí z Rožňavskej diecézy na prvú sobotu v mesiaci máj na diecéznom pútnickom mieste v Úhornej pri Kaplnke Panny Márie Snežnej. Zároveň v túto prvú májovú sobotu sa koná aj otvorenie fatimských sobôt pre toto pútnické miesto až do vyvrcholenia celodiecéznej púte. Hlavným celebrantom bol dp.