september 2015

Ukončenie fatimských sobôt v Úhornej

utorok, 8. september 2015

Ukončenie Fatimských sobôt sa uskutoční 3. októbra 2015 na pútnickom mieste v Úhornej pri kaplnke Snežnej Panny Márie. Program začne o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie - Večeradlom, ktoré povedie vdp. Marián Slovák. O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bude slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Generálny vikár rožňavskej diecézy ThDr.