február 2016

Dňa počatého dieťaťa

nedeľa, 28. február 2016
Vážení priatelia kultúry života,
obraciame sa na Vás s ponukou zapojenia sa do oslavy Dňa počatého dieťaťa (DPD) vo Vašej farnosti, spoločenstve, škole, partii... DPD je sviatkom každého z nás, môžeme si cezeň uvedomiť hodnotu vlastného života, života iných ľudí aj tých ešte nenarodených. Poďme ho teda osláviť tam, kde pôsobíme :)