august 2016

Bohu vďaka!

streda, 24. august 2016

Slávenie tohtoročného odpustu sme začali už v priebehu týždňa, keď mnohí naši veriaci využili možnosť zmieriť sa s Bohom, lebo dobre sláviť odpust znamená prijať a prežiť odpustenie Božie a odpustiť si aj navzájom.