Pomazanie chorých

V prípade potreby volajte k chorým katolíckeho kňaza. Služba trvá nonstop.